Imatge institucional de la Còlonia Güell - Cripta Gaudí

Premsa

Als mitjans de comunicació

Articles

La evolucion de la Innovacion estructural de Gaudí&rdquo. Jos Tomlow, 2002

Barcelona MuseumDestaquem

Algunes recomanacions en les que trobar més informació interessant sobre la Colònia Güell.