Gaudí Lab header

Gaudí Lab

"Sense les experimentacions a gran escala que vaig fer a la Colònia Güell, en les seves formes guerxes, en les seves columnes helicoïdals, en els paraboloides de les parets i de les voltes, no m'hagués atrevit a aplicar aquestes geometries al Temple de la Sagrada Família . Per tant, aquest treball ha estat un experiment previ a una nova arquitectura: la capella superior s'hauria convertit en una maqueta monumental de les naus i de les cúpules del Temple Expiatori "ANTONI GAUDÍDestaquem

Algunes recomanacions en les que trobar més informació interessant sobre la Colònia Güell.